2 Responses

  1. סבטה
    סבטה at |

    לפי דעתי לא צריך להיות קיצוניים אפילו לא לשבוע אלא עדיף לעבור לאוכל כמה שיותר טבעי נטול כגימיקלים למינהם וללא סוכרים פשוטים וכבר בעקבות השינוי הזה תתחיל הירידה. ומי שיאכל חצי מהתפריט ירקות ופירות בוודאות ירזה בקלות. מה שכן זה כנראה לא יהיה מהר אלא צריך לתת לגוף את הזמן הדרוש לו