One Response

  1. מושית
    מושית at |

    שתיתי פעם אחת קפה באלאנס, מה שקרה זה התנפחה לי הבטן ממש (כנראה מהסיבים), הרגשתי פעילות מעיים מוגברת.. ואותו אחר הצהריים הייתי 3 פעמים בשירותים. יותר שבעה לא נראה שהרגשתי. אם למישהו יש בעייה בללכת לשירותים אולי כדאי רק בשביל זה.