2 Responses

  1. אחת שיודעת
    אחת שיודעת at |

    אין כמובן קשר בין דיאטת קוביות הקרח שהיא לא יותר מקשקוש לדיאטה של חברת ICECUBEDIET, המכילה הודיה. בדיאטה זאת הכוונה היא לא שהקרח יחליף את המזון אלא לצמצם את כמות האוכל על ידי שימוש בהודיה (לא תמצית ולא אבקה) קפואה.
    מדובר, אגב, בחברה ישראלית מקיבוץ יוטבתה שלא מוכרת בארץ אלא רק בארצות הברית. חבל.