2 Responses

  1. ביולוגית
    ביולוגית at |

    אסור בשום אופן לחמם דיאט קולה! יש בה פנילאלנין שהופך לרעל בחום! בדיוק בגלל זה כתוב על הבקבוק "לא לבישול". המתכון הזה פשוט מסוכן לבריאות! !!