One Response

  1. גלילית
    גלילית at |

    קיבלתי מהדיאטנית שלי דיאטה של 1070 קלוריות ליום, (אני 1.50 גובה ועם חילוף חומרים איטי לטענתה), והפכתי את זה ממש לאורח חיים. זה לא קשה. לי קשה רק להפסיק יין. בזה אני חוטאת.